Precious Newsletter

Namn/Name

E-post/Email

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till att Precious sparar mina personuppgifter / I verify that Precious send Newsletter to my email address

Anmälningsformulär

Anmälan till Precious, 30 augusti - 1 september 2019Monter

Fyll i önskat mått på er monter.

x

Minsta monteryta är 9 m2 och minimum djup är 3 m som standard. Endast hel meter gäller, för både bredd och djup. Samtliga priser anges exklusive moms.
Anmälningsavgiften faktureras separat efter anmälan och avdrages ej från monterhyran. Anmälningsavgiften återbetalas endast om plats ej kan erbjudas.
Monterhyra erläggs mot faktura på 60 dagar före mässan öppnar. Vid anmälan senare än 60 dagar före mässan öppnar betalas anmälningsavgift samt monterhyra enligt fakturans villkor.

Intern Info

Nu behöver vi veta den interna informationen. Den här informationen används enbart av Precious som arrangör.

Extern Info

Nu fyller du informationen som kommer publiceras i våra olika medier, såsom hemsida, Precious Magazine och app. Observera att informationen publiceras precis som du skriver den, gäller även gemener och VERSALER.

Marknadsföring

Logotyp för hemsidan

Här kan du ladda upp er logotyp till utställarförteckningen på hemsidan.
Vi publicerar alla logotyper i gråskala.

Precious Magazine

Annonsering i Precious Magazine

Se till att få maximalt genomslag av er satsning på mässan – annonsera i Precious Magazine.

Precious Magazine är en given kommunikationskanal för er målgrupp med intressanta reportage och artiklar tillsammans med information om er utställare.

Klicka här för att läsa mer om Precious MagazineAnge ordet du ser i bilden nedan:


Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser