03 April 2018

Säkerhetschef till Precious

Säkerhetschefen på Svensk Handel, Per Geijer, är en av föredragshållarna på fredagens program på Precious. Butiker är en utsatt grupp: identitetsintrång, bluffakturor, butiksrån, stölder och inbrott är reella hotbilder. På Precious kommer Per Geijer att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap om hur man kan förebygga och förhindra att bli drabbad av dessa brott. Föredragsprogrammet i sin helhet kommer att presenteras i slutet av april.

Föregående Nästa