Precious Newsletter

Namn/Name

E-post/Email

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till att Precious sparar mina personuppgifter / I verify that Precious send Newsletter to my email address

Utställarförteckning

Uppdateras löpande.

Ny utställare 2018

Precious Talent 2018

Utställare Land
Urfackmännens Riksförbund
Järnvägsgatan 4
533 30 Götene
Sverige

Telefon: +46 511 50700
E-post: info@urfackmannen.com
Web: www.urfackmannen.com
Monter: J10B
Produkter:
Produktgrupper: Övrigt,
Varumärken:
Sverige
UNOde50
Guzman el Bueno 6
28108 Alcobendas
Spanien

Telefon: +46 914841468
E-post: angelina_goranova@unode50.com
Web: www.unode50.com
Monter: F01
Produkter: Smycken - silver, fashion och design.
Produktgrupper: Silver, Smycken,
Varumärken: Unode50,
Spanien
--}