Processing. Please wait.

 

PRECIOUS HUB

Precious får ett nytt nav mitt i mässhallen, en så kallad Hub som blir mässans naturliga mötesplattform med café, bar, aktivitetstorg och inbjudande miljöer för umgänge. Det är i Precious Hub vi trendspanar, möter intressanta karaktärer och spännande gäster under alla mässdagarna.